fbpx
välkommen till oss

Vi har lång erfarenhet av att lösa många olika typer av hästrelaterade problem, Ett av de vanligaste problemen är att hästen är svårlastad. Vi utgår från frihetsdressyren när vi löser problem och använder oss av väl beprövade metoder.

Frihetsdressyr &
akademisk ridkonst

Från osäker till trygg...

Vi har stor erfarenhet av problemlösning och kan snabbt få en bild av vad problemet bottnar i. Utifrån det lägger vi upp ett träningsprogram med olika övningar som förbereder hästen inför det som den upplever är svårt. Efter hand ökar vi svårighetsgraden för att slutligen nå målet med t.ex. en lättlastad häst. 

Vi erbjuder lastträning eller annan problemlösning hemma hos dig! Under 3 träningstillfällen på vardera 4 timmar tränar vi hästen på att bli tryggare med lastningen eller andra problematiska situationer.

Vi anpassar alltid upplägget efter vad du och din häst behöver. Det kan ta olika lång tid att lösa olika typer av problem. Vi arbetar med stort tålamod för att ge hästen chansen att förstå vad som förväntas av den i dom olika övningarna. Det är viktigt att du som ägare är en del av processen, betydelsen av det är ofta större än vad man tror. På 3 träningstillfällen á 4 timmar så är problemet löst i de allra flesta fall. 

bjärkhults gård

PRISLISTA

bjärkhults gård

BETALNING

Betalning av våra tjänster görs i förskott i samband med bokning. Vissa av våra tjänster har en bokningsavgift angiven och det innebär att du delbetalar tjänsten i samband med bokning. Senast 2 veckor innan ditt kurstillfälle ska resterande belopp vara betalt. Bokningsavgiften återbetalas inte vid avhopp men du kan sätta in en ersättare som tar din plats. Om full betalning inte erläggs enligt ovan kommer platsen att erbjudas till de som står på vår kölista.

Bankgiro